Tarife gunoi

TARIFE PRACTICATE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata serviciului de salubrizare se face tot cu o lună în urmă, valoarea tarifului fiind trecută pe factura emisă. Astfel pentru serviciul de salubritate prestat în luna august, plata se efectuează pe întreaga durată a lunii septembrie şi aşa mai departe.

Plata se poate face:

  • numerar sau cu cardul la casieria Salprest S.A.;
  • transfer bancar (trebuie menţionat obligatoriu pe ordinul de plată codul de abonat, numărul facturii şi contul S.C. Salprest S.A.)
  • numerar prin încasatorii de teren;

Conform directivelor U.E., cantitatea de gunoi menajer produsă de o persoană fizică trebuie să se încadreze în jurul cantităţii de 1,5 mc/an.

Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Lugoj nr. 231 / 28.12.2001 gunoiul produs de un cetaţean este stabilit la 120 l/lună ceea ce înseamnă 1,44 mc/an, (încadrat în directivele U.E.).

Plata serviciului pentru persoanele fizice se face în sistem pauşal, o persoană platind echivalentul a 120l de gunoi pe lună, indiferent de cantitatea reală de gunoi produsă.

Instituţiile şi societăţile comerciale plătesc serviciul de ridicare a gunoiului funcţie de cantitatea ridicată şi transportată la deponeu indiferent dacă este gunoi menajer sau industrial.

Despre noi | Album foto | Contactează-ne | Administrare
2011 Toate drepturile rezervate © S.C. Salprest S.A. Lugoj