Structură societate

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

S.C. Salprest S.A. Lugoj are un număr de 113 angajaţi structuraţi după meserii astfel:

1) Secţia salubritate:

  • formaţia ridicat şi transportat deşeuri menajere şi industriale
  • formaţia măturat stradal
  • atelierul mecanic şi de întreţinere

2) Personal tehnico/administrativ structurat pe birouri/compartimente funcţie de activitatea desfăşurată:

  • birou financiar – contabilitate – salarizare
  • biroul comercial, aprovizionare, magazie
  • oficiul juridic – administrativ
  • responsabili cu protecţia muncii, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului

În cadrul compartimentului administrativ există serviciul secretariat - sregistratură - relaţii cu clienţii şi dispecerat 24 din 24

Activitatea se desfăşoară conform necesităţilor stabilite de către Primăria Municipiului Lugoj şi este supervizată de către Consiliul Local Municipal Lugoj, acţionar unic, care desemnează Consiliul de Administraţie.

Conducerea executivă este asigurată de către director care este şi preşedintele Consiliului de Administraţie şi de către contabil şef, stabiliţi prin concurs.

Despre noi | Album foto | Contactează-ne | Administrare
2011 Toate drepturile rezervate © S.C. Salprest S.A. Lugoj