Album foto

Realizări

De la înfiinţare S.C. Salprest S.A. prin angajaţii săi s-a străduit să îşi îndeplinească sarcinile şi scopul pentru care a fost creată. În majoritatea cazurilor s-a realizat acest lucru dar au fost şi situaţii când nivelul acţiunilor a fost mai scăzut.

În orice caz vorbind acum de realizări, S.C. Salprest S.A. Lugoj s-a străduit să fie la înălţime în domeniul salubrităţii şi mai ales să-i mulţumească pe lugojeni. Pentru a atinge acest obiectiv este nevoie :

 1. de un ţel;
 2. de strategie;
 3. de multă muncă;
 4. de pasiune;
 5. de perseverenţă şi răbdare;
 6. de o echipă performantă.

Ţelul nostru îl cunoaşteţi cu toţii, activitate de salubrizare la nivel european cu tarife la nivelul nostru de putere economică.

Strategia a fost un punct important pe care l-am avut în vedere permanent – a se vedea realizarea dotării conform cerinţelor prin programul PHARE şi în continuare avem o strategie în contextul schimbării sistemului de depozitare a deşeurilor prin darea în folosinţă a deponeului judeţean de la Ghizela.

Munca a fost şi este un lucru care ne caracterizează, Salprest-ul fiind o societate care îşi desfăşoară activitatea 7 zile din 7 ale săptămânii. Orice eveniment ce are loc în oraş: Ruga Lugojeană, Festivalul berii, Sărbătorile de Paşti, Anul Nou, este însoţit de intervenţia Salprest-ului pe care o vrem cât mai eficientă şi mai rapidă.

În desfăşurarea activităţii avem şi pasiune şi perseverenţă dar şi o echipă profesionistă.

Echipa de şoferi, mecanicii şi gunoierii sunt oameni responsabili, harnici şi pregătiţi profesional – în ultimii 5 ani de activitate nu a existat un concediu de boală în cazul şoferilor, nu vorbim de lipsă de la serviciu în vreun fel şi nu a existat nici un eveniment nedorit (accidente rutiere etc.).

Contabilitatea, comercialul, administrativul sau protecţia muncii şi a mediului sunt tot atâtea sectoare alcătuite din oameni profesionişti, responsabili cu dragoste de S.C. Salprest S.A. care fac ca societatea să meargă înainte.

Nu ne caracterizează automulţumirea dar totuşi vrem să vă prezentăm clasificările noastre din Topul Firmelor pe judeţul Timiş organizat de către Camera de Comerţ şi Agricultură Timiş.

 • anul 2002 – locul I
 • anul 2003 – locul II
 • anul 2004 – locul I şi Distincţia de excelenţă
 • anul 2005 – locul I şi Distincţia de excelenţă
 • anul 2006 – locul II şi Trofeul de excelenţă
 • anul 2007 – locul II şi Trofeul de excelenţă
 • anul 2008 – locul I şi Trofeul de excelenţă
 • anul 2009 – locul I şi Trofeul de excelenţă

Premiile se acordă pentru activitatea depusă în anul anterior, de exemplu în anul 2011 pentru anul 2010. Clasificările se fac conform unei proceduri care ţine cont de mai mulţi parametri, domeniul de activitate şi mărimea societăţii.

Distincţia de excelenţă se atribuie unei socieăţi comerciale care timp de 3 ani consecutiv a fost premiată.

Trofeul de excelenţă se atribuie unei societăţi comerciale care timp de 5 ani consecutiv a fost premiată.

Nu vrem să ne oprim aici ci dorim să devenim o societate de salubritate care să fie etalon cel puţin în România.

NU UITAŢI ÎNSĂ:

 1. S.C. Salprest S.A. ajută în domeniul salubrităţii orice persoană fizică sau juridică, ca atare apelaţi fără rezerve la ajutorul nostru.
 2. S.C. Salprest S.A. este o societate a municipiului Lugoj, deci a tuturor lugojenilor astfel încât scopul nostru unic este să mulţumim toţi cetăţenii în demersul lor de înfrumuseţare a municipiului Lugoj.
Despre noi | Album foto | Contactează-ne | Administrare
2011 Toate drepturile rezervate © S.C. Salprest S.A. Lugoj