Colectare deşeuri

Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor

S.C. Salprest S.A. are contract de salubrizare cu fiecare cetaţean, societate comercială de pe raza municipiului Lugoj şi Asociaţiilor de locatari astfel:

  • 9.592 contracte cu persoane fizice;
  •            
  • 29 contracte cu Asociaţii de proprietari;
  •            
  • 60 contracte cu instituţii;
  •            
  • 751 contracte cu societăţi comerciale;
În acest sens persoanelor fizice S.C. Salprest S.A. le-a distribuit containere de gunoi de tip europubelă de 120l şi 240l în mod gratuit. Societăţile comerciale au posibilitatea să-şi achiziţioneze din comerţ recipiente pentru gunoi sau să închirieze de la Salprest S.A. containere de 2mc; 1,1mc; 240l; 120l; funcţie de nevoile fiecăreia.

În Lugoj, gunoiul se ridică conform unui grafic cu o periodicitate de 2 ori / săptămână sau de 3 ori /  săptămână în zonele mai dens populate cum ar fi cartierele de blocuri.

Activitatea descrisă mai sus se referă la gunoiul menajer, celelalte tipuri de deşeuri: resturi vegetale, mobilier, resturi din construcţii se ridică separat.

Despre noi | Album foto | Contactează-ne | Administrare
2011 Toate drepturile rezervate © S.C. Salprest S.A. Lugoj