Cereri tip pentru persoane fizice

În cadrul activităţii comerciale a S.C. Salprest S.A. se folosesc doar cereri tip ce pot fi preluate de la secretariatul societăţii sau pot fi descărcate de pe site, funcţie de nevoile personale.

Cererile pentru modificări referitoare la contractul de salubritate se preiau la sediul societăţii, de luni până vineri între orele 08.00 - 14.30, numai în perioada 01 – 21 a fiecărei luni, rezolvarea acestora făcându-se pe loc. Cererile pot fi rezolvate doar dacă sunt ataşate toate documentele necesare şi este făcută dovada plăţii serviciului de salubritate la zi. După data de 21 a lunii se începe facturarea pentru luna în curs, astfel că nu mai poate fi dat curs nici unei cereri până la data de 1 a lunii următoare.

Notă. Cererile se completează de la subsemnatul până la semnătură, restul spaţiilor de completat de pe cereri fiind rezervat angajaţilor S.C. Salprest S.A.

Cerere contract

Contractul de salubritate trebuie semnat de către titular astfel că cererile trebuie aduse personal. In cazul în care titularul nu se poate deplasa, contractul poate fi semnat de către o altă persoană majoră ce locuieşte la aceeaşi adresă cu titularul doar dacă îşi poate confirma identitatea printr-un act de identitate. Prin terţe persoane pot fi întocmite contracte doar dacă există o procură notarială în acest sens.

In cazul în care este necesar un contract pentru obţinerea autorizaţiei de urbanism se solicită pe lângă celelalte documente specificate în cerere şi prezentarea contractului de salubritate încheiat în prealabil cu S.C. Salprest S.A (dacă există).

Despre noi | Album foto | Contactează-ne | Administrare
2011 Toate drepturile rezervate © S.C. Salprest S.A. Lugoj