CALENDAR

CU PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI

ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE PENTRU OCUPAREA UNUI LOC VACANT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SALPREST S.A. LUGOJ

 

DATA

ACTIVITATEA

22.11.2016

Primirea deciziei Consiliului Local al Municipiului Lugoj pentru declanșarea procedurii de selecție

25.11.2016

Transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Lugoj a proiectului componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri. Pe situl societății și fiecărui consilier local pe mail-ul personal

06.12.2016

Finalizarea componentei inițiale a planului de selecție

06.12.2016

Publicarea anunțului de selecție a candidaților pe situl S.C. Salprest S.A. și în ziarul ,,Actualitatea,,

20.12.2016

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidat

21-22.12.2016

Analiza dosarelor de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare ales prin hotărâre a Consiliului de Administrație al S.C. Salprest S.A. și întocmirea listei scurte.

23.12.2016

Depunerea contestațiilor de către candidații respinși

27-28.12.2016

Soluționarea contestațiilor

29.12.2016-12.01.2017

Redactarea și depunerea declarației de intenție de către candidații rămași pe lista scurtă

13.01.2017

Interviul candidaților din lista scurtă, la sediul S.C. Salprest S.A.

20.01.2017

Înaintarea către Consiliul Local al Municipiului Lugoj a raportului pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia